Odśnieżanie Dachów

Przejdź do naszego sklepu internetowego : https://clamare.sklep.pl

Jesteśmy również na Allegro : https://allegro.pl/uzytkownik/kim20001

W okresie zimowym nasza firma oferuje usługi odśnieżania śniegu z dachów hal magazynowych, obiektów przemysłowych i innych. Do odśnieżania używamy plastikowych łopat co gwarantuje bezpieczne usunięcie zalegającego śniegu z dachu obiektu bez ryzyka uszkodzenia warstwy pokrycia dachowego.

CENNIK ODŚNIEŻANIA

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem, szkoleniem BHP oraz badaniami wysokościowymi.

Cennik odśnieżania ( usługi stałego zlecenia ) Powierzchnia Cena netto
Odśnieżanie stałego zlecenia, cena jest ustalana od wielkości powierzchni, stopnia trudności, ilości nagromadzonego śniegu, sposobu odśnieżania, terminu realizacji - czas reakcji od opadów, indywidualnych życzeń zamawiającego. W ramach usługi zapewniamy stałe odśnieżanie powierzonego terenu. m2 do uzgodnienia
Cennik odśnieżania ( usługi interwencyjne - jednorazowe ) Powierzchnia Cena netto
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni do 500 m2 m2 cena od 3,00 zł/m2
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni od 500 m2 do 1000 m2 m2 cena od 2,70 zł/m2
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 1000 m2 do 2500 m2 m2 cena od 2,50 zł/m2
Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 2500 m2 m2 cena od 2,30 zł/m2

Przykładowe realizacje prac związanych z odśnieżaniem

Obowiązek odśnieżania dachów obiektów budowlanych

Właściciel czy też zarządca nieruchomości powinien zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych, co wynika m. in. z obowiązku odśnieżania dachów. Śnieg i lód zalegający na dachach lub balkonach może stanowić zagrożenie dla ludzi mieszkających w budynkach. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty o powierzchni przekraczającej 2000 m2 oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1000 m2, w tym hipermarkety, magazyny, hale sportowe, hale targowe.

Regulacje prawa budowlanego - Zgodnie z prawem budowlanym właściciel lub zarządca nieruchomości są zobowiązani zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, takich jak m. in. intensywne opady atmosferyczne (w tym opady śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek dokonywania regularnych kontroli - Obiekt budowlany powinien zostać poddawany kontroli, w szczególności w sytuacji opadów śniegu. Kontrola może zostać przeprowadzona przez właściciela bądĽ zarządcę budynku, przy czym dotyczy to również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, instytucji mających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Kontrole dokonywane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - Kontrole przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W sytuacji, gdy intensywne opady śniegu mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego posiada uprawnienie do nakazania usunięcia nieprawidłowości (w drodze decyzji), wyznaczając do tego odpowiedni termin. Powiatowy inspektor może również zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Służą wyłącznie celom informacyjnym.